เราจะแทนที่ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ชำรุดระหว่างการจัดส่งความเสียหายต้องรายงานภายใน 7 วันนับจากวันที่จัดส่ง นอกจากนี้เราจะพิจารณาการอ้างสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องโดยพิจารณาจากแต่ละกรณีเราดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานและระมัดระวังในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ต้องนำมาทดแทนจะเป็นของเสียค่าใช้จ่ายของ Health Food Thailand อีกครั้งโดยขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี